Skip to content
Menu

Eric Mooijman, keynote op PPZ-ledendag

L&D-innovaties 'overload': welke adviseer ik en hoe implementeer ik ze?

Bijeenkomst

Het L&D-vakgebied ontwikkelt zich razendsnel en de innovaties zijn dan ook talrijk beschikbaar. Denk aan werkplekleren, 70-20-10, virtual reality of gamification. Om over AI maar niet te spreken! De eerste uitdaging voor jou als L&D-adviseur is om te bepalen welke innovaties nuttig zijn voor de organisatie en hoe deze kunnen bijdragen aan het (laten) leren en ontwikkelen van medewerkers en aan het halen van andere L&D-doelen.

Op onze ledendag van 4 oktober bespreekt onze keynote Eric Mooijman* de belangrijkste L&D-innovaties en gaat via een assessment na welke innovaties actueel zijn. Vervolgens bespreekt hij een aanpak om een verantwoorde keuze te maken voor een innovatie en vraagt deelnemers die toets voor hun organisatie te doen. Wat is daarbij de rol van de leercultuur binnen de instelling en hoe sluit je aan bij de ontwikkelfase van de instelling?

Als je als L&D-adviseur een keuze hebt gemaakt voor een L&D-innovatie, dan dringen zich direct de volgende vragen op: hoe breng ik die innovatie onder de aandacht van het management?, hoe verleid ik hen tot een besluit en budget en hoe implementeer ik de innovatie in de organisatie? Voor het beantwoorden van deze vragen dien je vaardig te zijn in adviseren en in projectmanagement. In de keynote maakt Eric duidelijk dat een L&D-adviseur alléén impact heeft als hij L&D-expertise combineert met advies- en projectcompetenties.

Na de key(note)workshop hebben de aanwezigen een keuze gemaakt voor een L&D-innovatie en hebben zij de belangrijkste implementatiestappen bepaald.

*Drs. Eric Mooijman MBA is organisatieadviseur en ondersteunt zorg- en niet zorgorganisaties met het inrichten, optimaliseren en toekomst klaar maken van HR- en opleidingsafdelingen en academies. Hij werkte onder meer voor 3 UMC’s, ziekenhuizen en VVT-instellingen.

Hij is co-auteur van het Handboek Leren en Ontwikkelen in Organisaties (6e dr., 2022) en auteur van De Complete Consultant, Succesvol adviseren in de 21e digitale eeuw (2e oplage, 2022)