Skip to content
Menu

Performance Support: een eeuwenoude leervorm

PPZ-directeur Hans Sjouken ziet de ongekende mogelijkheden van Performance Support. Rembrandt paste het al toe bij zijn leerlingen, daarna was het lange tijd onbetaalbaar.

interview

'Als ik voor een groep sta en vertel over de ontwikkelingen op het gebied van leren, laat ik weleens een schilderij zien,' zegt PPZ-directeur Hans Sjouken. 'De zaal herkent vrijwel direct de hand van Rembrandt. Maar die heeft het niet geschilderd. Het is gemaakt door zijn leerling Carel Fabritius. Hij maakte het ambacht eigen onder het toeziend oog van zijn meester. Dit meester-gezelprincipe werd in de Middeleeuwen volop toegepast. Uiteraard was deze manier van lesgeven niet vol te houden en ging men klassikaal lesgeven. Feitelijk een vrij slechte leervorm, omdat het nooit helemaal aansluit. Maar nu, dankzij allerlei technische ontwikkelingen, kunnen we weer terug naar het meester-gezelprincipe. Alleen heet het nu Performance Support.'

'In de Middeleeuwen hanteerden ze de allerbeste leervorm'.

'Bij Performance Support krijg je kennis aangereikt op het moment dat je het daadwerkelijk nodig hebt. Hoe werkt dit? Waar moet ik op letten? Wat doe ik verkeerd? Zeer waardevol in een tijd waarin veranderingen elkaar snel opvolgen,' onderstreept Hans. 'Onze Expertgroep Performance Support richt zich op alle vormen van werkplekleren en onderzoekt de digitale tools die daarbij horen. Welke tools zijn er eigenlijk allemaal beschikbaar? Hoe verschillen ze van elkaar? Welke tool is in situatie A, B en C het meest geschikt? Al die bevindingen worden gedeeld met de inmiddels 70 aangesloten leden, zodat ook zij er weer hun voordeel mee kunnen doen in hun eigen organisaties.'

'Het is een mooi bijvoorbeeld dat duidelijk laat zien hoe onze leden samen verder komen. Ondertussen zoeken we ook samenwerking met leveranciers. Voor onze leden zijn kortingen op software en tools voor bijvoorbeeld Performance Support, interessant. Partners willen die kortingen vaak wel verlenen, maar als ze exclusiviteit eisen haken we af. We zoeken wel partners die hetzelfde willen als onze leden: optimaal gebruikmaken van mogelijkheden die we hebben en zo een bijdrage leveren aan betere zorg.'