Skip to content
Menu

PPZ participeert in DUTCH samenwerking

Aangesloten om de ontwikkelingen te volgen en met onze collectieve expertise een waardevolle bijdrage te leveren

nieuws

Het Nationaal Groeifonds heeft tientallen miljoenen beschikbaar gesteld aan het initiatief Digital United Training Concepts for Healthcare, DUTCH. Als PPZ juichen we het uiteraard van harte toe als zorginstellingen, brancheorganisaties en L&D leveranciers samen werken om zorgopleidingen te moderniseren, om zo in minder tijd meer zorgprofessionals beter op te leiden. Daarom hebben ook wij ons vorig jaar aangesloten bij DUTCH.

Wij zijn enerzijds aangesloten omdat wij dit prachtige initiatief graag willen volgen vanaf de eerste rij. Anderzijds omdat wij onze ervaring op het gebied van samenwerken graag willen delen. Denk bijvoorbeeld aan de bronnenbank die wij op dit moment aan het testen zijn.

Wat de PPZ-participatie in DUTCH precies gaat betekenen is nog niet bekend. Daar zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt. Echter, er liggen volop kansen die we niet willen missen.