Skip to content
Menu

Profportaal Zorg biedt leden innovatiefonds

De Profportaal Zorg biedt de leden in 2022 een innovatiefonds van € 100K voor innovatieve projecten op het gebied van leren en ontwikkelen.

nieuws

Profportaal Zorg (PPZ) richt zich onder meer op het ondersteunen en faciliteren van het leren in zorgorganisaties in de meest brede zin van het woord. Ontwikkeling van onderwijs, met als doel zorgprofessionals zo effectief mogelijk te laten leren in en van het werk, is kostbaar en vraagt voortdurende aandacht en inzet van mensen en middelen. PPZ wil leden ook actief stimuleren om een bijdrage te leveren aan de vele leer- en ontwikkelingsvraagstukken in onze complexe gezondheidszorg en stelt daarom een innovatiefonds van € 100K beschikbaar. Daarnaast kan PPZ desgewenst ondersteuning bieden bij het realiseren van de oplossing. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning vanuit expertgroepen, projectleiding en inzet van het netwerk.

Belangrijke voorwaarde is dat het project start in 2022 en dat het eindresultaat ook beschikbaar is voor alle leden van PPZ. Ideeën die minder kosten zijn ook welkom, het beschikbare budget zou dan over meerdere kleine projecten verdeeld kunnen

Projectvoorstel
PPZ-leden kunnen tot 27 mei een projectvoorstel indienen dat primair is gericht op het vernieuwen, verbeteren, versnellen of intensiveren van het leren in de organisatie. Het voorstel wordt door een selectiecommissie, bestaande uit interne en externe leden, beoordeeld. Op 8 juli 2022 is een finale gepland waarin, de leden die daartoe geselecteerd zijn, hun voorstel presenteren aan de selectiecommissie en alle PPZ leden. Dan worden door de commissie de gelden uit het fonds toegekend.