Skip to content
Menu

Profportaal Zorg introduceert themagroepen

Actuele thema's: Artificiële intelligentie, Zorgtechnologie, Vertrouwen in Vakmanschap en ECD/EPD

nieuws

Binnen het online communityplatform, dat leden van Profportaal Zorg beschikbaar hebben, wordt er veel gedeeld over uitdagingen die L&D-ers in de zorg tegen komen. Leden helpen elkaar verder door met elkaar in gesprek te gaan, oplossingen te delen en expertise aan elkaar beschikbaar te stellen. Om dit op een aantal actuele onderwerpen nog beter te faciliteren, hebben we themagroepen ingericht. Deze zijn toegankelijk voor alle leden die interesse hebben in het betreffende thema.

Er zijn vier PPZ-themagroepen:

Themagroep AI (Artificiële intelligentie)

Artificiële intelligentie (AI) en aanverwante technologieën spelen een groeiende rol in het leren en ontwikkelen van mensen in de zorg. AI biedt efficiëntere, gepersonaliseerde en effectieve leermogelijkheden door middel van e-learning, simulaties, data-driven feedback, diagnose- en beslissingsondersteuning, en individuele ontwikkelingsplannen.

AI is overal! Maar wat is de betekenis van AI voor de rol van de L&D en hoe gaat jouw organisatie om met deze ontwikkelingen. In deze themagroep gaan we hierover delen, ontdekken en samen op onderzoek uit.

Themagroep Zorgtechnologie

In deze themagroep draait alles om zorgtechnologie, oftwewel het gebruik van technologische oplossingen en innovaties om de zorg en ondersteuning van mensen verbeteren. Denk hierbij aan domotica, telezorg, valdetectie- en valpreventiesystemen en andere technologieën die de veiligheid, het comfort en de zelfredzaamheid van cliënten bevorderen.

Binnen deze groep delen leden hun kennis over de laatste ontwikkelingen, ondersteuning bij implementatie en het ‘eigen maken’ van deze technologie bij zorgprofessionals.

Themagroep Vertrouwen in Vakmanschap

Vakmanschap is cruciaal in de zorgsector. Naast het hebben van de vereiste vaardigheden, kennis en ervaring, richt deze themagroep zich op onderwerpen zoals visie, beleid, en het effect hiervan op zorgprofessionals en organisaties. Maar ook, wat dit betekent voor de rol van L&D in de zorgsector.

Leden van deze groep willen dieper ingaan op het concept van competentie en vakmanschap in de zorg. Ze bespreken visies, beleidsvorming, uitvoering en ontdekken samen hoe deze aspecten van invloed zijn op zowel de zorgverlening als de organisaties waarin ze werken.

Themagroep ECD & EPD

Deze themagroep richt zich op de Elektronische Cliënten Dossiers (ECD) en Elektronische Patiënten Dossiers (EPD).

Leden van deze groep delen hun kennis en ervaringen met betrekking tot L&D-uitdagingen bij ECD's en EPD's. Dit omvat best practices, implementatie en innovatie.

Naast themagroepen, werken we ook met:

  • Gebruikersgroepen die gericht zijn op uitwisseling van ervaringen, kennis en collegiale consultatie over de toepassing een product of dienst. Lees meer...
  • Expertgroepen. Deze bestaan uit leden met expertise op een specifiek gebied. En binnen dat gebied over de implementatie, inbedding en gebruik in de organisatie. Zij blijven voor de coöperatie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en delen hun kennis gevraagd en ongevraagd. Er zijn expertgroepen voor werkplekleren, digitale leerplatformen, slimme brillen en digtaal leren met ZorgpadPro.