Skip to content
Menu

Tien jaar PPZ door de ogen van Dian Webbink

Vanwege ons 10-jarig bestaan nodigen we iedere maand iemand uit om een artikel te schijven in een reeks van 10 artikelen. Dit keer het woord aan Dian Webbink, vanaf het begin betrokken bij Profportaal Zorg, eerst als lid en later als regiomanager.

interview

Allereerst bedank ik Jaco van der Worp voor het stokje; ik voel me vereerd. Ik ben al vanaf het begin betrokken bij Profportaal Zorg (PPZ). Het Medisch Centrum Leeuwarden was één van de oprichtende leden. Ik mocht namens de Raad van Bestuur de handtekening zetten; een memorabel moment. Wat een ontwikkeling hebben we sindsdien doorgemaakt. Toch zit er één basisgedachte die vanaf de oprichting centraal staat en dat is SAMEN DELEN. Het netwerk van leden is zo krachtig geworden door alle kennis en expertise die aanwezig is en wordt gedeeld.

Ik ben elke dag trots dat ik mag werken voor het grootse en leukste netwerk van L&O-professionals in Nederland.

Een cultuur van continue leren en verbeteren

Wie wil dat nou niet? Toch is het niet zo eenvoudig, met tekorten aan mensen en middelen, een toenemende complexe zorgvraag en wijzigende financieringsstructuren. Zorgorganisaties staan voor grote uitdagingen. Hoe krachtig is het dat we dit gezamenlijk kunnen oppakken?
We doen dat voorbeeld in de recent opgestarte themagroep Subsidie. Daar bundelen we krachten en expertise, volgen we ontwikkelingen op de voet en kunnen we er vroegtijdig op anticiperen. Het mooist is natuurlijk als we ook invloed kunnen uitoefenen op het nieuw te vormen beleid.
Binnen PPZ heerst een cultuur van voortdurend verbeteren en samen leren.
Dat blijkt ook uit de diverse expert- en themagroepen waar leden elkaar vinden, delen en ontwikkelen. Zo blijkt bijvoorbeeld de expertgroep Digitale Leerplatformen een zeer waardevolle kennisbron. Leden worden hierdoor optimaal ondersteund in hun zoektocht naar een ander leerplatform. Het is een mooi voorbeeld van hoe PPZ waarde toevoegt omdat het leden veel tijd en energie kan besparen.
PPZ is er inmiddels voor alle zorgbranches. Dat zorgt voor een mooie kruisbestuiving. We kunnen veel van elkaar leren en het verbreedt ons gezichtsveld.
Eigenlijk dagen we onszelf voortdurend uit om leren & ontwikkelen binnen de zorg grotere impact te laten geven. Dát samen te doen vormt een cultuur van continue leren.

Brede beroepsvaardigheden in het licht van de huidige tijd en uitdagingen

Anno 2024 zijn nieuwe vaardigheden nodig voor zorgprofessionals: technologie en digitalisering noodzaken ons grootschalig te investeren in netwerken & samenwerken.
Als PPZ zetten we daarin mooie stappen. We hebben een levendige community en een prachtig community-platform. Dat ondersteunt samenwerken en delen optimaal, aangevuld door de Bronnenbank waarin leden kennis en producten kunnen delen.
Vorig jaar benadrukte ook Mirjam Boer (Antoni van Leeuwenhoek) tijdens het Kennisfestival 3.0 in een inspirerende openingslezing het belang van de 21e-eeuwse vaardigheden.
Ik denk dat flexibiliteit in curricula, maatwerk in leerroutes, goede coaching en begeleiding, nieuwsgierigheid én lef daarbij noodzakelijk zijn.
Een mooi voorbeeld is de gezamenlijke ontwikkeling van EPA’s voor niveau 2 Helpende Plus door de PPZ-leden Omring en WZU Veluwe.

Leren en ontwikkelen door middel van een spel

Ik ben vanuit het Innovatiefonds 2022 betrokken bij het project van Beweging 3.0. Dat heeft geleid tot het zorgtechnologiespel Huize Onbezorgd. In het spel worden medewerkers uitgedaagd om in teamverband te ontdekken hoe zorgtechnologie de kwaliteit van leven en werken kan verhogen.
In het brede pakket van didactiek en werkvormen is het een aanrader om in te zetten in verschillende zorgbranches.

PPZ over 10 jaar

Ik denk dat de meerwaarde van PPZ alleen maar groter wordt. We moeten als community en PPZ-bureau proactief zijn en acteren op de meest recente ontwikkelingen. Wat hebben de leden nodig? Waar liggen behoeftes? Wat kunnen we samen doen? En dat in het licht van de veranderende wereld en technologie om ons heen.
Als we dat doen zijn en blijven we een krachtig en verbindend netwerk.

Generatieverschillen?

Als laatste de vraag die Jaco aan mij stelde over mijn kijk op de verschillende generaties en hoe we die bij PPZ kunnen (blijven) betrekken.
Nou, hier kan ik kort over zijn: ik geloof niet in generatieverschillen. Volgens mij is het niet zo dat geboortejaren ervoor zorgen dat je minder of juist extra vaardig bent in bepaalde zaken. Cultuur, opvoeding, persoonlijke kenmerken, werkplezier en de wil om te leren zijn allemaal van invloed. Natuurlijk zijn er verschillen in levensloopfasen die invloed kunnen hebben op het leven en werken.
Maar volgens mij gaat het erom dat we elkaar helpen en steunen waarbij ieder zijn competenties kan inzetten en kan en mag ontwikkelen. Vanuit mijn rol als regiomanager zie ik geen verschil in generaties als het gaat om betrokkenheid en de wil om te delen.

Stokje

Ik geef het stokje door aan Jelle Prins. Jelle is vanaf de start betrokken bij PPZ en vanuit zijn toenmalige functie als decaan bij de MCL-Academie. Ook is Jelle lid geweest van het bestuur van PPZ.
Op dit moment werkt hij bij het Universitair Medisch Centrum Groningen als domeinhoofd opleiden van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO).
Mijn vraag aan Jelle is:
Hoe kunnen we als L&O-afdelingen in de sterk veranderende omgeving onze waarde blijvend laten zien en vergroten en wat kan PPZ daarin betekenen?