Skip to content
Menu

Tien jaar PPZ door de ogen van Jaco van der Worp

In ons jubileumjaar schrijft iedere maand een medewerker van een lid-organisatie een artikel over 10 jaar Profportaal Zorg. Dit keer het woord aan Jaco van der Worp, senior adviseur leren & ontwikkelen, werkzaam in het Groene Hart Ziekenhuis.

artikel

Allereerst wil ik Marcel Linssen bedanken voor 'het stokje'. Het is mij een eer om een artikel te schrijven in het jaar waarin PPZ 10 jaar bestaat. Ik ben al vanaf het begin betrokken bij PPZ. Ruim 10 jaar geleden werkte ik als verpleegkundige op de Hartbewaking en was ik namens die afdeling e-learning auteur in het Groene Hart Ziekenhuis. Elke maand was er een auteursdag, alle auteurs kwamen bij elkaar en ontwikkelden e-learning. Het waren hele gezellige dagen, maar de ontwikkeling ging traag en een module ontwikkelen kostte veel tijd. Toch dachten we daar niet echt over na.

Redactieraad

We gebruikten Pulseweb als platform waarin we e-learning ontwikkelden. We kwamen er snel achter dat we niet de enigen waren in Nederland die dit deden. Dat was het begin van PPZ. , 5 zorgorganisaties waaronder het Groene Hart Ziekenhuis werden founding father van PPZ. Ik mocht namens het Groene Hart Ziekenhuis plaatsnemen in de redactieraad. We merkten dat we heel veel content hadden, alles werd op een grote hoop gegooid (figuurlijk dan). We hadden 5 versies van handhygiëne bijvoorbeeld. We verdeelden thema’s onder leden van de redactieraad en keken welke versie het mooiste en beste was, daar gingen we mee aan de slag. We maakten de modules meer algemeen en gebruikten input uit andere versies om een mooi geheel te maken. Zorgprofessionals moesten daar wel aan wennen, want het was heel gebruikelijk om in een e-learning op te schrijven dat de spuitjes in het gele bakje lagen in lade 3 op kamer 14. Auteurs uit ons ziekenhuis vonden het jammer dat ze niet meer zoveel hoefden te ontwikkelen, maar ze zagen ook wel in dat het niet te beheren was.

In de loop van de jaren heb ik PPZ echt zien veranderen. We begonnen met Content, dat werd Cureren en Co-creëren, nu draait het vooral om Community en Creativiteit.

Performance Support

Eén van de meest opvallende leermomenten die ik zelf mee hebt gemaakt heeft te maken met Performance Support. In 2015 mocht ik meedoen met het 5 moments of need certificate programma. Volgens mij was dat de eerste groep in Nederland. Ik werkte toen nog op de Hartbewaking en er was een vraag gekomen van de Acute Opname Afdeling naar een scholing voor het ECG apparaat. Ik heb toen in de nachtdienst in Pulseweb mijn eerste performance support object gebouwd op basis van de 5 moments of need over een ECG apparaat. Met de stickerprinter op de afdeling zorgde ik voor een QR code die we op het apparaat geplakt hebben. De verpleegkundigen van de AOA waren superblij met deze manier van scholing. Het sloot helemaal aan bij de behoefte die ze hadden en het scheelde veel uitleg. Dat was eigenlijk het eerste prototype van AskMe, wat we later met 8 (PPZ) ziekenhuizen ontwikkeld hebben.

Bottom up

Tegenwoordig gaat het veel over eigen regie en eigenaarschap. Belangrijk is om dit echt concreet toe te passen. Mijn achtergrond als verpleegkundige helpt daarbij. Ik probeer altijd goed te luisteren en te kijken waar behoefte aan is. Dus bottom-up en niet top-down. Zo proberen we binnen PPZ ook te werken in de expertgroepen. Soms denkt men dat de experts in de expertgroepen zitten, maar we weten echt niet alles en willen juist vanuit de leden expertise verzamelen en breed beschikbaar maken binnen PPZ. Er zit zoveel kennis, ervaring en denkkracht in de coöperatie. Ik hoop dat we daar nog meer gebruik van kunnen maken dan dat we al doen.

Blooper

Marcel vroeg mij van welke PPZ-blooper ik veel geleerd heb de afgelopen 10 jaar. Een echte blooper kan ik me niet herinneren, maar wel dat we soms teveel gericht waren op het maken van content en het aanbieden van programma’s waar leden gebruik van konden maken. Achteraf bleek de behoefte niet zozeer te liggen in content en applicaties, maar meer aan overleg en samenwerking. Het blijft belangrijk om als PPZ te blijven luisteren naar de leden en naar elkaar, En wat hierbij mooi is dat content en applicaties vaak geld kosten, maar kennis en ervaringen uitwisselen is gratis en beter nog onbetaalbaar. Ik ben ook heel blij met het community platform wat we nu hebben.

PPZ over 10 jaar

Leren en ontwikkelen wordt steeds belangrijker en PPZ heeft haar meerwaarde meer dan bewezen. Ik denk dat PPZ nog verder zal groeien en dat verbinden en kennis delen steeds belangrijker wordt. Artificial Intelligence (AI) is hot en het jaarthema van PPZ. Ik heb ChatGPT gevraagd hoe bij- en nascholing er over 10 jaar uitziet in de zorg. Leren en ontwikkelen zal dan nog meer gericht zijn op personalisatie, interdisciplinaire samenwerking en continu leren op de werkvloer. Daar kunnen we het niet mee oneens zijn. De digitale transformatie zal doorgaan. Ik geloof dat daarin juist het menselijke contact alleen maar belangrijker wordt. Wie weet is PPZ over 10 jaar wel internationaal bezig en delen we kennis over meerdere landen en continenten heen. Iedereen ter wereld zou toch goede zorg moeten krijgen met bekwame zorgprofessionals. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder, zegt een Afrikaans gezegde en zo kijk ik vol vertrouwen naar de toekomst van PPZ.

Stokje

Ik geef het stokje door aan Dian Webbink. Dian is ook al van het begin betrokken bij PPZ, op dit moment is ze regiomanager Noord. Mijn vraag voor Dian is wat haar kijk op de verschillende generaties en hoe we die bij PPZ kunnen (blijven) betrekken.